De kennis van het Nederlands is voor het gemeentebestuur van Hoeilaart niet langer een voorwaarde om een stuk bouwgrond in de sociale verkaveling ‘Het Leen’ te kunnen kopen.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen, uitte eerder al zijn twijfels over de juridische haalbaarheid van de voorwaarde. Wat de gemeente vroeg, ging verder dan de Vlaamse regeling die van anderstaligen een engagement eist om een cursus Nederlands te volgen om in aanmerking te komen voor een stuk grond in een sociale verkaveling.

Om nu in aanmerking te komen, moeten de kandidaat-kopers tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en geen woning of bouwgrond bezitten. Dit zijn de grenzen die Vlabinvest, dat de gezinnen een betaalbare woning biedt in de Vlaamse Rand rond Brussel, toepast.

Puntensysteem

Voor het toekennen van de kavels wordt op basis van een puntensysteem een klassering opgemaakt. Hierin worden leeftijd, inkomen en aantal jaren verblijf in Hoeilaart in rekening gebracht. Bijkomende punten worden verdiend wanneer de aanvragers lid zijn van een Hoeilaartse vereniging of wanneer de kinderen naar een Nederlandstalige school gaan.

Het is al de tweede keer dat Hoeilaart wijzigingen aanbrengt aan de reglementering. Eerder schorste de Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte een voorwaarde die stelde dat kandidaat-kopers al tien jaar in de gemeente moesten wonen en de Belgische nationaliteit moesten hebben. Volgens De Witte gingen die voorwaarden in tegen het gelijkheids- en discriminatiebeginsel.