Groen! en Ecolo hebben een balans opgemaakt van ongeveer één maand interimregering. Volgens de groenen is er weinig reden tot enthousiasme. De groenen maken zich onder meer zorgen over de begroting en over het ontbreken van structurele maatregelen tegen de stijgende energieprijzen.
'Het is maar de vraag of de interimregering erin geslaagd is het vertrouwen in de politiek te herstellen', zegt Groen!-kamerlid Stefaan Van Hecke.

De interimregering onder leiding van Guy Verhofstadt is 36 dagen ver. Dat is één derde van de vooropgestelde termijn. Tijd voor een eerste evaluatie, menen de groenen. 'Niet om alleen maar kritiek te leveren, maar vooral om de genomen initiatieven te beoordelen', zegt Jean-Marc Nollet van Ecolo.

Geen structurele maatregelen

'De regering heeft wel beslist het Stookoliefonds uit te breiden, maar structurele maatregelen voor het besparen van energie blijven uit.' Ook de Belgische houding rond het Europees klimaatpact vindt weinig genade. 'De regering ziet het reduceren van de broeikasgassen als een last, niet als een opportuniteit', zegt Nollet.

De groenen zijn bovendien weinig opgezet met de dalende cijfers rond ontwikkelingssamenwerking (een daling naar 0,43 pct van het BNP in 2007) en met het uitblijven van oplossingen voor het opsluiten van kinderen in gesloten centra.

Ook de begroting 2008 baart de groenen zorgen. 'Er zou een tekort zijn van 4,3 miljard euro. Om een evenwicht te bereiken zal Yves Leterme 4,3 miljard moeten vinden en om het Europese Stabiliteitspact te respecteren moet hij zelfs 6 miljard euro vinden. Met de beloften in de regeringsverklaring wordt dat zelfs 10 miljard euro en dat is onmogelijk', zegt Van Hecke.

Waar blijft het goed bestuur?

Volgens Groen! en Ecolo is er trouwens nog steeds een probleem van bevoegdheidsverdelingen binnen de regering. Nog niet alle bevoegdheden blijken duidelijk verdeeld. Zo is er voorlopig geen enkele minister bevoegd voor Consumentenzaken.

'CD&V heeft goed bestuur beloofd en Verhofstadt wilde het vertrouwen in de politiek herstellen. Het is maar de vraag of we de afgelopen maand goed bestuur gezien hebben en of men erin is geslaagd het vertrouwen te herstellen', concludeert Van Hecke. De justitiespecialist van Groen! geeft de minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) ook een veeg uit de pan. 'Het verhaal van de achterstallige betalingen voor wc-papier voor het gerechtsgebouw van Brugge is symptomatisch. Een minister die goed bestuur heeft beloofd, moet er in de eerste plaats voor zorgen dat zijn facturen betaald worden'.

Rapport voor de ministers

Van Hecke betreurt het ook dat sommige partijen lijken aan te sturen op nieuwe verkiezingen. 'Dit is geen tijd voor politieke spelletjes. Dit land heeft een regering nodig. Er is dringend nood aan aandacht voor de inhoud'.

De analyse van Groen! en Ecolo is terug te vinden op de website www.2303.be. Daarop staat een overzicht van de beloftes en realisaties van de ministers in de interimregering. Bedoeling is dat er op 23 maart een duidelijk rapport is voor elk van die ministers.