ROME - De Italiaanse senaat heeft de begroting voor 2005 goedgekeurd. Honderdvierenzestig senatoren stemden voor de wettekst en 72 stemden tegen. Er waren twee onthoudingen.
De kamer van volksvertegenwoordigers gaf dinsdagavond al groen licht voor de begroting van de regering van Silvio Berlusconi. Die had aan de goedkeuring in de kamer een vertrouwensstemming verbonden.

De belangrijkste bepalingen voor de begroting 2005 zijn een beperking van de verhoging van de staatsuitgaven tot twee procent en een begrotingsaanpassing met 24 miljard euro om het tekort van de overheidsuitgaven binnen de normen van de Europese Unie te houden.

De begroting voorziet tevens een belastingvermindering op de inkomsten van particulieren. Die zal deels gefinancierd worden door een stijging van de indirecte belastingen.

De goedkeuring van de begroting verliep niet van een leien dakje. Premier Berlusconi moest zijn ontwerp twee keer aanpassen en twee keer voorleggen aan kamer en senaat alvorens het definitief werd goedgekeurd.