BRUSSEL — De studenten van de KU Leuven krijgen hun examenuitslagen voortaan thuis per brief. De traditionele proclamatie wordt afgeschaft. Enkel wanneer de studenten hun einddiploma halen, volgt nog een plechtigheid.

Professor Eddy Van Avermaet, voorzitter van de onderwijsraad van de KU Leuven, noemt de afschaffing van de jaarlijkse proclamatie een logisch gevolg van de hervorming van het universitair onderwijs met de opleidingen tot bachelor en master. ,,De opleiding wordt nu, veel meer dan vroeger, bekeken als een geheel'', aldus Van Avermaet.

,,Vroeger vormde een studiejaar één afgerond geheel. In die filosofie paste ook een jaarlijkse proclamatie met de bijhorende punten en onderscheidingen. In de nieuwe structuur is een studiejaar niets meer dan een tussentijdse momentopname in een groot geheel. Het einde van een studiejaar heeft daarin niet veel belang.''

De studenten krijgen van de universiteit wel nog op het einde van ieder jaar feedback om voor zichzelf te zien hoever ze staan.

Traditie

De KU Leuven beseft dat het met afschaffen van de proclamatie ook een stuk traditie verloren gaat. Onder meer minister van Staat en professor economie Mark Eyskens vindt de afschaffing om die reden jammer. ,,Traditie om de traditie is nergens voor nodig'', zegt Van Avermaet. ,,In Groot-Brittannië en Nederland bestaan proclamaties ook niet.''

Van Avermaet ziet meer positieve dan negatieve gevolgen van de afschaffing. ,,De studenten zullen geen uren meer met zijn allen zwetend, nagelbijtend en sigaretten rokend moeten wachten op hun resultaat. Dat is een sociaal gebeuren dat nergens toe dient.''

Een tweede positief gevolg volgens de KU Leuven is dat niemand meer publiek in het zonnetje zal worden gezet, zoals nu wel gebeurt. ,,De sociale vergelijking die eigen was aan proclamaties, is nu weg. Het luidop voorlezen van alle resultaten was alleen fijn voor diegenen die grootste onderscheiding haalden. ''

De studenten die hun masterdiploma behaald hebben, krijgen wel nog een plechtige proclamatie. De universiteit overweegt ook voor de bachelors iets te organiseren. Dat ligt echter moeilijker omdat het bachelor-diploma voor sommigen een eindpunt is maar voor anderen niet.