Selor, het selectiebureau van de federale overheid, moet anoniem kandidaat-ambtenaren rekruteren. Dat staat in een wetsontwerp dat minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont na nieuwjaar aan de federale regering voorlegt.

Dupont voert de maatregel in omdat de federale overheid het voorbeeld moet geven in de strijd tegen de discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Ook in Frankrijk is het anoniem rekruteren ingevoerd om de systematische achterstelling van mensen met een vreemde naam te voorkomen.

Voor quota, waarbij bepaald wordt of en hoeveel allochtonen de overheid in dienst moet nemen, is Dupont niet gewonnen. Wel wil hij dat allochtone kandidaten meer hulp krijgen, bijvoorbeeld voor het correct indienen van hun kandidatuur.