Open VLD-Brussel heeft op haar ledencongres voorgesteld om het Engels als derde administratieve taal in te voeren in de hoofdstad. De Vlaamse liberalen van Brussel pleitten ook voor de oprichting van een Brusselse stadsgemeenschap over de gewestgrenzen heen.
In het 'Liberaal manifest voor een open stad' dat zaterdag aan het ledencongres werd voorgelegd, pleit Open VLD-Brussel voor het Engels als administratieve taal in gewestelijke en gemeentelijke communicatie en dienstverlening.

Het Engels zou niet op dezelfde voet staan als het Frans en het Nederlands maar eerder de status van 'onthaaltaal' genieten, zo verklaarde Sven Gatz, voorzitter van Open VLD-Brussel.

De redenen voor dit voorstel liggen volgens Gatz in de rol van Brussel als Europese hoofdstad en het aantal anderstaligen dat volgens recente studies zou oplopen tot 30 à 33 procent.

De Brusselse liberalen zien ook heil in de oprichting van een Brusselse stadsgemeenschap of de 'Brussels Metropolitan Region', zoals eerder al voorgesteld door de Brusselse werkgeversorganisaties.

'We spreken hier niet over een uitbreiding van Brussel, maar wel over een overlegplatform met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Vlaams- en Waals Brabant als belangrijkste partners', aldus Gatz. 'In eerste instantie zouden eerder neutrale dossiers als ruimtelijke ordening en mobiliteit binnen deze structuur kunnen behandeld worden.'

Op het vlak van onderwijs pleit Open VLD-Brussel voor een medefinanciering van de Franstalige en Nederlandstalige scholen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een bijzondere aandacht zou daarbij moeten uitgaan naar projecten gericht op uitwisseling en taalverwerving.

Daarnaast willen de liberalen ook werk maken van een beter openbaar vervoer, van de economische ontsluiting van het hefboomgebied en van grootschalige infrastructuurwerken om de concurrentiële positie van Brussel te bewaken.