Volgens de krant Le Soir is de federale regering met de vakbonden een plan overeengekomen voor het interprofessioneel akkoord (IPA). De regering zal een deel van het akkoord financieren en het integreren in haar herlanceringsplan voor de economie. De sociale partners krijgen meer geld dan voorzien voor hun IPA, schrijft Le Soir.
Om de ontsporing van de lonen met 2,6 procent van de twee afgelopen jaren te compenseren (de loonnorm is met 2,6 procent overschreden), zou de federale staat bereid zijn om voor de bedrijven een deel van de bedrijfsvoorheffing te laten vallen. In dat geval zouden de werkgevers zich niet verzetten tegen een lichte loonsverhoging in 2009 en 2010. Sommige bronnen spreken van een stijging met 0,5 procent bovenop de inflatie.

Er zou ook een akkoord op til zijn over de sociale uitkeringen en de aanpassing van werkloosheidsuitkeringen.