Het Waals gewest gaat een investeringsbank oprichten die spaargeld of andere middelen zal ophalen om de Waalse economie te lanceren, zo schrijven verschillende Franstalige kranten zaterdag. De Waalse minister-president Rudy Demotte en minister Jean-Claude Marcourt leggen de laatste hand aan het project.
Spaarders kunnen hun geld bij de bank onderbrengen in ruil voor een interessante rentevoet en een fiscaal voordeel. Het geld kan gestort worden en moet minimaal een jaar blijven staan.

Het geld dat de investeringsbank - de naam moet nog worden bekendgemaakt - ophaalt zal gebruikt worden om 300 Waalse bedrijven te steunen, met voorrang voor ondernemingen in de duurzame ontwikkeling. De bank zou op het einde van de eerste trimester 2009 al actief kunnen zijn.

Het is de eerste keer dat Wallonië zijn fiscale autonomie gebruikt, aldus L’Echo. In Vlaanderen bestaat al iets gelijkaardig, het Arkimedesfonds.