BRUSSEL - Advocaat Paul Quirynen noemt de berichten dat hij Paul Marchal zal bijstaan tijdens het proces Dutroux ,,voorbarig''. De onderhandelingen met de familie Marchal zijn nog volop bezig. Quirynen verwacht binnen een tiental dagen meer duidelijkheid.
De onderhandelingen zijn nog niet volledig afgerond. Er zijn nog verschillende knelpunten die de partijen moeten uitklaren, zoals de aanpak van het proces en de vraag of de advocaat alleen dan wel in team zal optreden. Het is ook een ingewikkeld dossier, merkt hij nog op. Meester Quirynen was zaterdagmorgen in Luik om het dossier Dutroux te gaan inkijken.

Paul Marchal zit al maanden zonder advocaat omdat hij de rekening van zijn raadsman niet meer kon betalen. Quirynen wilde niets kwijt over eventuele afspraken rond zijn ereloon. Hij zei enkel dat hij bereid is om naar een oplossing te zoeken.

Paul Quirynen kreeg vooral bekendheid als de advocaat die de kinderen van de vermoorde veearts-keurder Karel Van Noppen bijstond als burgerlijke partij.