NAPELS - ,,Ik respecteer de persvrijheid, maar voortaan hou ik niet langer mijn mond tegenover de media. Van nu af zal ik ze keihard van repliek dienen.'' Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel vrijdagavond in Napels na afloop van het diner van de ministers van Buitenlandse Zaken. De vice-premier neemt het de pers kwalijk dat ze de initiatieven van premier Guy Verhofstadt voor een autonome Europese defensie, onvoldoende steunde.
,,Als het nationaal belang op het spel staat'', aldus Michel, ,,hebben we het recht om de pers de waarheid niet te zeggen. Zeker als die pers nauwelijks oog heeft voor het belang van België.''

Aanleiding voor de uitval van de minister was het geladen defensiedebat vrijdagavond tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en kritische persartikelen over het Belgisch optreden in de Europese defensieproblematiek. ,,Het enige wat de journalisten de vorige maanden interesseerde, was de discussie over het operationeel hoofdkwartier en altijd vonden ze argumenten om de regeringstop belachelijk te maken.''

,,De tijd dat ik dat allemaal over mijn kant liet gaan, is voorbij. De pers is vrij om te schrijven wat ze wil, maar ik hoef dat niet langer te pikken. Van nu af zullen ze tegenspraak krijgen.''

Michel vond het heel normaal dat de regeringstop de pers geen informatie over de Europese defensieproblematiek gaf. ,,Waarom zouden we? Als het nationaal of staatsbelang er niet mee gediend is, zie ik er echt het nut niet van in.''