BRUSSEL - Om de uitstoot van ozonafbrekende stoffen en broeikasgassen die in koelinstallaties worden gebruikt, te beperken , scherpt Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua de regelgeving aan. Bedrijven worden verplicht het koelmiddelverbruik zorgvuldig bij te houden en de lekdichtheid periodiek te laten controleren.
Dua bereidt een aanpassing voor van Vlarem, de Vlaamse milieureglementering. Eén van de maatregelen die ze binnenkort ter goedkeuring aan de Vlaamse regering voorlegt, is de beperking van het lekverlies van koelinstallaties. Het bericht staat vandaag in de Financieel Economische Tijd.