BRUSSEL - België gaat in het buitenland actief het federalisme promoten. Dat heeft premier Guy Verhofstadt gezegd in de marge van een bijeenkomst van een reeks landen die op een federale leest zijn geschoeid. De bijeenkomst is een initiatief van Canada.
Het engagement omvat het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie van de federale landen. De deelnemers brengen er verslag uit over hun ervaringen, en proberen het federalisme aan te praten bij staten die problemen in die zin kennen. Verhofstadt refereerde daarbij naar multi-etnische staten die te maken hebben met een opstoot van verscheidene eigenheden.

De deelname van België valt samen met een nieuwe fase in de staatshervorming. "Het Belgisch federalisme heeft een evenwicht bereikt. Wij wonen nu in een echt federaal land. Wij kunnen nu onze blik naar het buitenland wenden, om te tonen wat wij bereikt hebben", zei de Belgische eerste minister.

Verhofstadt schreef de kwalitatieve institutionele spong toe aan het einde van een tegengestelde logica die erin bestond dat de gefederaliseerde entiteiten met elkaar of met de federale overheid in botsing kwamen. De premier gaf wel toe dat de federalisering van België nog niet aan haar eindpunt is, doch voegde er onmiddellijk aan toe dat de gefederaliseerde entiteiten in een proces van samenwerking en autonomie geintegreerd zijn. "Met het federaal niveau, zullen zij (die entiteiten) samen materies als landbouw of buitenlandse handel aanpakken". Voor deze laatste sector is een samenwerkingsakkoord klaar, aldus de premier.

"België heeft de opstanding meegemaakt van een nieuwe generatie politici die federalisme als een evidentie zien. Men ziet Gewesten en Gemeenschappen niet meer als concurrenten van het federale en omgekeerd", zei Verhofstadt. "Het is gedaan met dat soort politici die hun loopbaan opbouwden door voor een kamp te kiezen en het uit te spelen tegen een ander".