BRUSSEL - Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie heeft zaterdag de heropflakkering van de onlusten en het geweld in de Palestijnse gebieden scherp veroordeeld. Meer bepaald de deelname van schoolkinderen aan de betogingen in de Gaza-Strook is 'ontoelaatbaar'. Dat staat te lezen in een verklaring op de website van het voorzitterschap.
Het voorzitterschap roept de Israëlische regering op 'zich te onthouden van elk buitensporig en disproportioneel gebruik van macht om aan het geweld het hoofd te bieden'.

Voorts doet het Belgisch voorzitterschap een dringende oproep aan zowel de Palestijnse en de Israëlische autoriteiten 'om zoveel mogelijk hun zelfbeheersing te bewaren en nauw samen te werken, teneinde zonder uitstel de rust te doen terugkeren'.

Het voorzitterschap stelt tenslotte van beide partijen te verwachten 'dat zij te goeder trouw en nauwgezet de verbintenissen nakomen die bij de recente Peres-Arafat ontmoeting, met het oog op de herneming van de rechtsteekse dialoog, zijn aangegaan en dat ze, zoals voorzien in de principes van Madrid en Oslo, hun geschillen via onderhandelingen regelen'.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in