De eerste buitengewone ondernemingsraad na de aangekondigde herstructurering van het biofarmabedrijf UCB is vrijdag gespannen verlopen. Op de vergadering ging het over de site in Eigenbrakel, waar er in de loop van de voormiddag een spontane staking uitbrak.
De sfeer in Nijvel, waar directie en vakbonden bijeenkwamen in een hotel, was gespannen. Uiteindelijk werd er op de vergadering enkel een agenda vastgelegd voor onderhandelingen. Om 13.45 uur was er nadien een algemene vergadering met het personeel van UCB.

De start van de buitengewone ondernemingsraad in Nijvel was om 10 uur maar ze werd al snel onderbroken nadat de directie vernam dat er een staking was uitgebroken op de site in Eigenbrakel. Enkele honderden werknemers van de verschillende diensten van UCB verzamelden er voor de hekkens van het bedrijf.

Dat gaf aanleiding tot een krachtmeting tussen directie en werknemers. Die laatsten vroegen dat de buitengewone ondernemingsraad zou hervatten om de staking te beëindigen terwijl de eis van de directie net omgekeerd was.

Rond 11 uur werd het opnieuw rustig en gingen de werknemers opnieuw aan de slag. De buitengewone ondernemingsraad liep om 12.45 uur af. Op de algemene vergadering om 13.45 uur zouden de syndicale afgevaardigden verslag uitbrengen van de eerste buitengewone ondernemingsraad. Terwijl de vakbonden enkele opmerkingen maakten over wat ze beschouwden als fouten in de leiding van het bedrijf, maar in essentie ging het er over een agenda voor onderhandelingen. Vakbonden en directie zouden vanaf nu iedere week bijeenkomen, met als eerste vergadering dinsdag om 9 uur in Braine-l'Alleud.

Een tweede buitengewone ondernemingsraad is deze middag voorzien in Nijvel. Daar moet het gaan over de site in Brussel. De vakbonden hadden vrijdagvoormiddag gevraagd om de onderhandelingen te kunnen voeren voor beide sites tegelijkertijd. De directie had daar voorbehoud bij, omdat het om twee totaal verschillende eenheden zou gaan.