Alle 308 Vlaamse gemeenten hebben groen licht gekregen voor de schuldovername van 100 euro per inwoner, in het kader van het lokaal pact tussen de gemeenten en de Vlaamse gemeenschap. Dat meldt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen.
Een aantal gemeenten is nog niet in orde met de voorwaarden rond de huisvuilbelasting, maar hebben zich ertoe geëngageerd dat voor de deadline van 2010 in orde te brengen.

De Vlaamse regering trekt 612 miljoen euro uit om de schulden van de gemeenten die toetreden tot het lokaal pact over te nemen a rato van 100 euro per inwoner. In ruil moesten die gemeenten hun belastingdruk bevriezen, hun fiscaliteit bedrijfsvriendelijker maken en de forfaitaire huisvuilbelasting afschaffen of vervangen door een belasting volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

Vooral over de laatste voorwaarde bestond er discussie. Geen enkele gemeente heeft vandaag nog een zuivere forfaitaire huisvuiltaks. Ook Ovam pleit voor het behoud van een minimale forfaitaire taks.

Om de administratie Binnenlands Bestuur toe te laten het criterium 'de vervuiler betaalt' te toetsen, heeft de Vlaamse regering daarom begin juli afgesproken dat elke gemeente die tegen einde 2010 het forfaitaire karakter van haar huisvuilbelasting heeft verlaagd tot maximaal 55 euro, toegelaten wordt tot het lokaal pact.

Een aantal gemeenten voldoet vandaag nog niet aan de voorwaarden met betrekking tot de huisvuilbelasting. Deze gemeenten hebben een schriftelijk engagement genomen om dat voor de deadline van 2010 in orde te brengen en aan de diensten van de minister hun planning en werkwijze voorgelegd. De administratie Binnenlands Bestuur heeft die plannen nu onderzocht en vastgesteld dat alle 308 gemeenten tot het pact toegelaten kunnen worden.