De autodienstengroep DIeteren heeft over de eerste zes maanden van het jaar de courante winst voor belastingen met 4,5 procent zien dalen. Vooral de takken autodistributie en autoverhuur zijn hiervoor verantwoordelijk, en ondanks een sterke prestatie kon de tak voertuigbeglazing dit niet goedmaken.
De nettowinst van DIeteren schoot wel 30 procent hoger door ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen. Voor het hele jaar handhaaft de groep haar prognose.

DIeteren realiseerde over het eerste halfjaar een omzet van 3.199,4 miljoen euro, een stijging met 2,2 procent. Die is vooral te danken aan Belron (voertuigbeglazing) en in mindere mate aan Avis Europe (autoverhuur); in de autodistributie was er een lichte daling.

Het bedrijfsresultaat verbeterde met 7,5 procent tot 166,6 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met 12,8 miljoen euro 'ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen met betrekking tot Avis Europe en Belron'. Zonder deze items daalde de courante bedrijfswinst met 1,1 procent tot 179,4 miljoen euro.

De courante winst voor belastingen (aandeel van de groep) viel met 4,5 procent terug tot 102,3 miljoen euro. De daling is groter dan analisten hadden verwacht. Marc Leemans van Bank Degroof had gerekend op een cijfer van 109,1 miljoen euro en Pascale Weber van KBC Securities op 104,5 miljoen euro.

De nettowinst steeg uiteindelijk met 30,1 procent tot 87,3 miljoen euro, dankzij uitzonderlijke elementen.

De tak autodistributie kon niet volop profiteren van de sterke Belgische automarkt. Vooral dankzij het autosalon stegen de inschrijvingen met 7,2 procent tot een recordpeil van 330.697.

De verkopen van DIeteren Auto daalden echter met 1,4 procent, hoofdzakelijk door vertragingen in de bevoorrading met Volkswagen- en Audi-modellen. De hogere marketingkosten verbonden aan het salon deden de bijdrage van deze divisie tot het courante resultaat voor belastingen met 10,5 procent terugvallen tot 53,5 miljoen euro.

DIeteren verwacht dat de Belgische automarkt over heel 2008 nagenoeg stabiel zal blijven tegenover 2007, op 520.000 nieuwe wagens, en rekent op een stabiel marktaandeel van ongeveer 20 procent.

De voertuigbeglazingsdochter Belron presteerde weer prima. Het aantal interventies nam met 11 procent toe en de externe verkopen met 7 procent. Dit laatste cijfer valt uiteen in 6 procent organische groei, 7 procent externe groei en een negatieve impact van wisselkoersschommelingen van 6 procent. De courante winst voor belastingen stijgt met 11,9 procent tot 54,4 miljoen euro.

Voor de tweede jaarhelft verwacht de groep een 'voortgezette organische groei van de verkopen'.

Donderdag raakte bekend dat de autoverhuurdochter Avis Europe ondanks een volumestijging met 2,3 procent een lagere winst boekte in het eerste halfjaar.

Dat is enerzijds te wijten aan hogere vlootkosten, hoofdzakelijk ten gevolge van de zwakte op de Britse en Spaanse tweedehandsmarkten. Anderzijds waren er een jaar geleden meerwaarden op vastgoed die nu wegvielen. Het courant resultaat voor belastingen verslechterde aldus van -1,3 tot -5,6 miljoen euro.

Voor het hele jaar handhaaft DIeteren zijn verwachting van een 'ongeveer stabiel' courant geconsolideerd resultaat voor belastingen.