De Belgische Moslimexecutieve, het orgaan dat belast is met het beheer van de islamitische eredienst, krijgt opnieuw subsidies. Die waren in januari weggevallen.
Een Koninklijk Besluit dat donderdag in het Staatsblad verscheen, kent de Moslimexecutieve 150.000 euro toe. Het geld is ten laste van de federale begroting voor de erediensten, schrijft Le Soir vrijdag.

Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V), bevoegd voor de bedienaars van de erediensten, had eind maart de toekenning van subsidies aan de Moslimexecutieve van België opgeschort, na de inbeschuldigingstelling van oud-verantwoordelijken van het orgaan wegens schriftvervalsing, gebruik van valse stukken en misbruik van publieke goederen.

De nieuwe ploeg, onder leiding van imam Semsettin Ugurlu uit de Borinage, de Limburger Mehmet Üstün en de tot het sjiisme bekeerde Isabelle Praile, werd eind mei gevormd. Toen werd ook een nieuwe beheersvzw (het college van de Executieve) opgericht en werd een financieel plan voorgelegd aan de minister.