Precies vijf jaar na de ramp in Gellingen, waarbij 24 personen om het leven kwamen en 132 anderen gewond raakten, is nog geen enkele burgerlijke partij schadeloosgesteld. Donderdag wordt de ramp herdacht in Gellingen.
Begin mei deden de verzekeringsmaatschappijen nochtans een belofte, net voor het begin van het proces. Enkele burgerlijke partijen kregen een brief van de 'verzekeringspool', waarbij ze gevraagd werden om het procédé te aanvaarden. Toch zal geen enkel dossier voor eind september behandeld worden, verwittigden de verzekeringsmaatschappijen.

De vertegenwoordigers van de burgerlijke partijen pleiten voor een forfaitaire schadevergoeding. Een plafond van 15 miljoen euro werd vastgelegd. 'Welnu, de schadevergoedingen zullen hoger zijn dan dat bedrag', zei Eric Toussaint, coördinator van de advocaten van de burgerlijke partijen.

Het merendeel van de burgerlijke partijen, vertegenwoordigd door Toussaint, begonnen ook voor de rechtbank van koophandel in Brussel een burgerlijke zaak tegen Fluxys en de groep Husqvarna, het vroegere Diamant Boart. Ze deden dat op basis van artikel 1384 uit het burgerlijk wetboek, dat stelt dat iemand aansprakelijk is voor de zaak die hij onder bewaring heeft. De eisers vinden met andere woorden dat Fluxys verantwoordelijk is voor de pijplijn, en dat Husqvarna verantwoordelijk is voor het terrein waar de pijplijn zich bevond. In die procedure is het dus niet nodig dat een fout wordt vastgesteld bij de twee betrokken ondernemingen.

Op het proces van de gasramp in Gellingen, dat in september moet hervatten, wordt gezocht naar de verantwoordelijken voor het drama. Voor de correctionele rechtbank in Doornik verschenen in juni veertien verdachten waaronder negen fysieke personen en vijf morele. Ze staan terecht voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid.

In afwachting van het einde van het proces verzamelen de slachtoffers, zoals ieder jaar, donderdag in Gellingen. Om 7.45 uur worden bloemen neergelegd bij de brandweerkazerne. Op de plaats van het onheil zal tussen 8.45 uur en 9.15 uur een ceremonie plaatsvinden. De burgemeester van Aat en vertegenwoordigers van de slachtoffers zullen het woord nemen.

Op 30 juli 2004 kwamen 24 personen, waaronder 5 brandweermannen, om het leven na de gasontploffing in Gellingen. Op de site van het bedrijf Diamant Boart was een gaslek ontstaan. Er vielen ook 132 gewonden, waarvan enkelen nu serieus gehandicapt zijn.