Automobilisten wachten lange files op E19
Foto: belga
Op 10 augustus starten langs de E19 Antwerpen-Brussel tussen Kontich en Mechelen-Zuid wegenwerken die zullen duren tot 11 september. VAB verwacht dat de werken vooral vanaf de laatste week van augustus zullen leiden tot lange files. Dat meldt de mobiliteitsclub woensdag.
Ook op de E40 tussen Tienen en Boutersem starten werken die duren van 1 tot 31 augustus, maar daar verwacht VAB weinig hinder.

Bij de werken aan de E19 wordt de snelweg richting Brussel afgesloten. Daardoor moet het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Op basis van simulaties verwacht VAB vanaf 24 augustus files tot 30 km tijdens de spits.

Om de hinder te beperken, vraagt VAB maatregelen. Zo zou de overheid de capaciteit van de A12, de enige alternatieve route tussen Antwerpen en Brussel, tijdelijk kunnen verhogen. Dat kan bijvoorbeeld door het licht langer op groen te houden voor het doorgaand verkeer, politietoezicht op elk belangrijk kruispunt of een verbod van afslaand verkeer tijdens de spits.

VAB beklemtoont dat dit een theoretische benadering van het probleem is en dat de uitvoering voor andere problemen zorgt. 'Een ideale oplossing bestaat niet. Maar het effect van deze wegenwerken beklemtoont wel de urgentie om van de A12 een volwaardige autosnelweg te maken', zo pleit de mobiliteitsclub.

Op 1 augustus starten ook op de E40 tussen Tienen en Boutersem wegenwerken die een hele maand zullen duren. In beide richtingen wordt één rijstrook afgesloten en moet het verkeer over twee versmalde rijstroken. 'De capaciteit is daar echter voldoende groot om dit op te vangen', zegt Maarten Matienko van VAB. 'Dat is het verschil met de E19, die zonder werken al overvol zit.'

Verder starten op 19 augustus op de E40 ook werken tussen Affligem en Aalst, die zullen duren tot 4 oktober. Het verkeer zal er in beide richtingen over drie versmalde rijstroken moeten. De werken aan de E17 in Zwijnaarde die startten op 1 juli duren nog tot 14 augustus. Zowel in de richting van Antwerpen als richting Kortrijk moet het verkeer er over twee versmalde rijstroken.