ANTWERPEN - Het Antwerps OCMW ontkent dat het weigert de identiteit vrij te geven van mensen in dossiers die als verdacht worden beschouwd. Maar het OCMW legt zelf geen lijsten van verdachten aan. Dat zegt Johan Demuynck, kabinetschef van OCMW-voorzitter Monica Deconinck, in een reactie op de kritiek van de Staatsveiligheid.
In de krant De Tijd haalde de Staatsveiligheid vandaag uit naar het OCMW omdat het de namen niet zou hebben willen vrijgeven van erkende of geregulariseerde vluchtelingen die, ondanks het feit dat ze OCMW-steun genieten, verschillende malen per jaar naar Pakistan of Afghanistan terugkeerden. Het Antwerps OCMW vindt dat verdacht.

De Muynck wijst erop dat de namen van verdachten in recente dossiers - sinds de verklaringen van OCMW-raadslid Marco Laenens half juli - naar verschillende instanties zijn doorgegeven. ,,We hebben ons nooit beroepen op het beroepsgeheim en de privacy om medewerking te weigeren. Het beroepsgeheim laat bovendien toe om een afweging te maken tussen het belang van de privacy van de klanten en het algemeen belang, bijvoorbeeld veiligheid en onderzoek van strafbare feiten'', aldus De Muynck.

De kabinetschef wijst erop dat het OCMW al enkele jaren een akkoord heeft met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over het pro-actief doorgeven van informatie en dat het voor het OCMW geen probleem is om zo’n akkoord ook met de Staatsveiligheid te sluiten.

Geen lijsten

De Muynck wijst erop dat het OCMW op jaarbasis 15.000 klanten heeft en dat het zelf geen lijsten aanlegt van steuntrekkers die bijvoorbeeld het afgelopen jaar naar Pakistan of Afghanistan zijn gereisd. ,,Dat kan niet met een druk op de knop. Dat soort informatie zit in het beschrijvende gedeelte van de dossiers, die daarvoor allemaal moeten worden nagekeken. Dat is een werk dat een hele tijd in beslag neemt. Het OCMW gaat zich niet organiseren om dat werk te doen'', zegt De Muynck.

Samenwerken

De ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW, Cathy Berx, pleit vandaag in een opiniestuk in de krant De Morgen en Gazet van Antwerpen voor een samenwerking met diensten als het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken, politie en justitie. Berx wil geen klopjacht organiseren, maar er moet volgens haar voor gezorgd worden dat de juiste diensten bij concrete en gerichte aanwijzingen van eventuele onregelmatigheden of misbruiken een globaal zicht kunnen krijgen op alle relevante informatie.

Vlaams Belang wil uitleg

Het Vlaams Belang wil dat de Antwerpse OCMW-raad bijeenkomt en dat OCMW-voorzitster Monica De Coninck er uitleg geeft ,,omtrent het feit dat ze weigert namen en adressen van de Pakistaanse asielzoekers kenbaar te maken die regelmatig naar Pakistan reizen en die OCMW-steun genieten''.

Naar aanleiding van het artikel in De Tijd zegt de partij het onaanvaardbaar te vinden ,,dat het OCMW in de huidige omstandigheden tegenstribbelt en kost wat kost de identiteit van bepaalde steuntrekkers wil geheimhouden''. Volgens het Vlaams Belang toont de hele kwestie aan dat de samenwerking tussen de verschillende overheids- en politiediensten mank loopt.