KI bevestigt aanhouding Ait-Oud
Foto: photo news
LUIK - De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft de aanhouding van Abdallah Ait-Oud bevestigd. Zijn advocaten hadden zijn vrijlating bepleit door erop te wijzen dat er geen enkele band bestaat tussen hun cliënt en de ontvoering van de meisjes. Maar de magistraten van het hof van beroep hebben het rekwesitoor van het parket gevolgd.
De magistraten vinden dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn, zoals zijn aanwezigheid op de plaats van de feiten, zijn alchohol- en drugsgebruik die avond en het feit dat hij zich meerdere dagen aan het gerecht onttrok. Ook de omstandigheden van zijn vlucht, de manier waarop hij zich aangaf bij de politie, alsook zijn wil om van uiterlijk te veranderen door zijn haar af te scheren en andere kleding aan te trekken, waren redenen voor zijn verdere aanhouding.

Ook bestaan vragen rond Ait-Ouds sportschoenen die nog steeds niet zijn teruggevonden. Wat die Nikes betreft, legden de advocaten van Ait Oud uit dat hun cliënt die vergat in het flatgebouw waar hij woont, maar op een andere verdieping dan die van zijn appartement. De schoenen zouden vervolgens gestolen zijn.

Abdallah Ait-Oud ontkent nog steeds hardnekkig de feiten. Hij is op dit ogenblik de enige verdachte en persoon die werd aangeklaagd. Ait-Oud zal door de gerechtelijke instanties opnieuw verhoord worden als de resultaten van de dna-analyses bekend zijn.