BRUSSEL - Nu de Franstalige liberalen zowel uit de Waalse als Franse gemeenschapsregeringen verdwijnen -ze zijn door de PS uit de formatiegesprekken geweerd- wijzigt ook de samenstelling van de MR-kamerfractie. Dat heeft onder meer te maken met de terugkeer van een aantal uittredende ministers die hun kamerzitje opnieuw innemen.
Zo keren de ex-ministers Charles Michel, Olivier Chastel en Hervé Hasquin terug naar de Kamer. Hun opvolgers - respectievelijk Serge Van Overtveldt, Jean-Luc Crucke en Françoise Colinia - moeten baan ruimen.

Serge Van Overtveldt keert terug naar de lokale politiek. Hij is eerste schepen van Waterloo en was ook dienstdoend burgemeester. Nu Serge Kubla geen nieuwe ministerportefeuille krijgt in de Waalse regering, neemt hij opnieuw de burgemeesterssjerp over.

Jean-Luc Crucke verdwijnt wel uit de Kamer, maar duikt opnieuw op in het Waals parlement, waar hij op 13 juni verkozen raakte. Françoise Colinia nam vorige week al ontslag als parlementslid. Zij werd in Bergen immers benoemd tot prefect van een gemeenschapsschool.

Martine Payfa (FDF) neemt dan weer haar mandaat in het Brussels parlement op. Dat laat toe om Eric Libert zijn herintrede te laten doen in de Kamer. Hij zat tot enkele maanden geleden op de groene banken, maar moest plaatsmaken na de terugkeer van Daniel Ducarme, die ontslag nam als Brussels regeringsleider. Ook Pierre-Yves Jeholet, opvolger van federaal minister van Financiën Didier Reynders, verlaat de Kamer en gaat zetelen in het Waals parlement. Hij wordt opgevolgd door Luc Gustin, burgemeester van Burdine.

Jacques Simonet tot slot, die in 2003 in de Kamer verkozen was, keert niet terug. Hij wordt zoals eerder al bekendgemaakt MR-fractieleider in het Brussels parlement. Zij opvolger Alain Courtois mag zijn zetel in de Kamer dus behouden.