BRUSSEL - ACV-voorzitter Luc Cortebeeck heeft formateur Guy Verhofstadt op Rerum Novarum tien voorstellen aan de hand gedaan voor de volgende regering. De klemtoon lag op meer betaalbare woningen.
Eveneens bovenaan het boodschappenlijstje van het ACV staat een goede openbare dienstverlening. De vakbond wijst onder meer op de problemen die de NMBS en de Post te wachten staan. Er wordt gevreesd voor duizenden banen bij de spoorwegen. Cortebeeck vraagt om investeringen in de spoorwegen.

Het christelijk vakverbond pleit voor rechtvaardige belastingen waarbij bijdragen gebeuren volgens echte draagkracht. Het brugpensioen moet blijven zoals het is, in tegenstelling tot het voorgestelde tijdsparen. Verder moeten de sociale minima over 4 jaar omhoog tot 60 pct van het gemiddeld inkomen. De laagste lonen zouden belastingverlagingen direct in hun portefeuille moeten voelen.

Belangrijk voor de vakbond is natuurlijk werk. Iedere werkloze zou dan ook een eigen begeleidingsplan op maat moeten hebben. Het ACV vreest dat aangekondigde banencreatie vooral kleine jobs tot gevolg zal hebben en pleit voor echte jobs: onder meer in de industrie die daarom groeikansen moet krijgen. De vakbond ziet ook ruimte voor 25.000 nieuwe jobs in de non-profit.

De arbeidskostverlaging die daarvoor nodig is mag voor het ACV niet ten koste gaan van de sociale zekerheid. Alle inkomens moeten daarom een bijdrage leveren. Het vakverbond pleit voor een vervanging van de bijzonder sociale zekerheids-bijdrage en solidariteitsinhoudingen door een algemene sociale bijdrage op alle werkelijke inkomens. Met andere woorden: ook zelfstandigen, ondernemingen en vermogens moeten mee betalen.

Er is nood aan betaalbare woningen. Er zijn 68.000 gezinnen die wachten op een sociale woning. Het BTW-tarief voor de bouw van sociale woningen moet omlaag, aldus Cortebeeck. De huurkost mag voor de meest kwestbaren niet hoger zijn dan één vijfde van hun inkomen. In de gemeenten zou een politiek kunnen worden gevoerd om ten minste 5 pct van het totaal aantal woningen te voorzien als sociale huurwoning.

Tenslotte herinnerde Cortebeeck eraan dat het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, in 1995 besliste ook met politici uit andere partijen samen te werken. Dat zal ook nu gebeuren, aldus de Cortebeeck, maar zonder zich te binden aan één partij.