BRUSSEL - Het Brusselse gerecht is een onderzoek gestart naar belastingfraude bij notarissen in het hele land. Er zijn in het kader van het onderzoek al tientallen invallen geweest, ook gisteren nog. De notarissen zouden hun dossierkosten niet alleen aanrekenen aan hun klanten, maar ook nog telkens integraal van hun belastingen aftrekken. De voorbije jaren hebben notarissen voor zo'n 100 miljoen euro aan belastingen ontdoken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).
Het bericht staat vandaag in Het Laatste Nieuws. Volgens de krant zou meer dan de helft van de notarissen hebben geknoeid met zijn belastingaangifte.

De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) bevestigt dat bij een onderzoek (lopende sinds 1999) naar fiscale fraude bij notarissen fraude is vastgesteld. "Bij twee notarissen is flagrante fiscale fraude vastgesteld en eveneens inbreuken van gemeenrecht. Hun namen zijn doorgespeeld aan het parket van Nijvel", aldus de heer Van den Abbeele, diensthoofd van het AOIF.

Het onderzoek werd gevoerd bij 757 notarissen. Daarna is aan een reeks notarissen een belastingssupplement toegestuurd", verduidelijkt het AOIF. "Nu zien we dat het aangiftegedrag van de notarissen is aangepast. Zo geven ze spontaan 4 miljard frank meer aan", aldus Van den Abbeele.

Het AOIF verduidelijkt dat het om een fiscaal onderzoek ging zoals dat wel vaker in de verschillende sectoren gebeurt. "Het was in die sector blijkbaar eens nodig". Voorts meent Van den Abbeele dat het parket van Nijvel de nodige stappen heeft gezet.

Federatie notarissen ontkent

Karel Tobback van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat zegt "zonder enige bevestiging" te zijn van invallen bij notarissen in ons land, "niet gisteren en niet voordien". Ook de voorzitters van de verschillende provinciale kamers van notarissen zijn niet op de hoogte van invallen bij notarissen. Indien het parket bij een notaris afstapt worden die kamervoorzitters nochtans steeds op de hoogte gebracht", aldus Karel Tobback.