BRUSSEL - De Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis heeft in het eerste kwartaal van 2002 een sterk resultaat neergezet. De nettowinst ging met 5 procent omhoog tot 850 miljoen euro. Dat maakte Fortis vandaag voor beurstijd bekend. Analisten hadden een winstdaling verwacht. Het netto operationeel resultaat nam met 7 procent toe tot 831 miljoen euro.
Bij het verzekeringsbedrijf lag het totaal bruto premie-inkomen 14 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2001. Fortis wijt deze daling onder meer aan het achterblijven van de verkoop van beleggingsgerelateerde verzekeringen.

Het bruto premie-inkomen bij de tak 'Leven' ging met 37 procent naar beneden tot 2,418 miljard euro. Dit is onder meer te verklaren door mindere inkomsten na het afstoten Fortis Financial Group en Fortis Assurances. Netto kwam het verzekeringsbedrijf uit op een winst van 302 miljoen euro - 6 procent lager dan in het eerste kwataal van 2001.

In België daalde het bruto premie-inkomen 'Leven' bij Fortis AG met 12 procent tot 372 miljoen euro. In 'niet-Leven' realiseerde de Belgische verzekeringspoot een stijging van het bruto premie-inkomen met 9 procent tot 240 miljoen euro. Dankzij hogere beleggingsopbrengsten zag Fortis AG het netto operationeel resultaat het afgelopen kwartaal toenemen van 48 tot 59 miljoen euro.

Het bankbedrijf van bank-verzekeraar Fortis presteerde nog beter. Daar steeg het netto operationeel resultaat met 5 procent tot 586 miljoen euro. De nettowinst nam met 16 procent toe tot 605 miljoen euro. Fortis schrijft de betere resultaten toe aan hogere inkomsten in combinatie met een reducering van het personeelsbestand en lagere overige kosten. Het personeelsbestand in het bankbedrijf daalde met 648 tot 41.461 voltijd equivalenten (FTE's). De bedrijfskosten gingen met 1,3 procent naar omlaag.

Voor 2002 blijft Fortis de vooropgestelde prognose van een winststijging per aandeel met 12 procent handhaven.