BRUSSEL - Vakbonden en werkgevers in de distributiesector hebben vannacht een voorontwerp van akkoord bereikt voor de bedienden in de sector. Het voorontwerp voorziet naast een loonsverhoging van 1,25 procent bovenop de indexering en de barema’s in een versoepeling van de eindejaarspremie en een verlenging van het brugpensioenstelsel tot eind 2007.

Vandaag leggen de sociale partners het voorontwerp van akkoord voor aan de achterban. Op basis van die raadpleging zal worden beslist of de geplande acties worden opgeschort. De achterban van de socialistische vakbond en de LBC keurden het ontwerpakkoord al goed. Voor beide bonden zijn de aangekondigde acties tijdens het Hemelvaartweekend daarmee van de baan. De liberale vakbond zou zich maandag over het ontwerp uitspreken.

20 euro per maand extra

Het voorontwerp van akkoord voorziet volgens Fedis in een loonsverhoging van 1,25 procent bovenop de indexering en barema. Rekening houdend met de gegevens van het interprofessioneel akkoord rond intrest en baremieke verhoging betekent dit 5,55 procent loonsverhoging, rekening houdend met de huidige hoge olieprijzen en hogere barema’s betekent dit 6,75 procent. Volgens de bonden komt de loonsverhoging neer op een extra 20 euro per maand bovenop indexering en baremieke verhogingen.

Naast de loonsverhoging voorziet het voorontwerp van akkoord ook in verlenging van de brugpensioenregeling tot 2007, een verhoging van het contractueel aantal uren voor de deeltijdse basiscontracten, een versoepeling van de eindejaarspremie en een verlenging van alle rechten op tijdskrediet.