BRUSSEL - Precies 93,007 procent van de kiezers die was ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober is ook effectief gaan stemmen. Dat schrijft La Libre Belgique. Het percentage houdt rekening met ongeldige stemmen en blancostemmen.
Het gaat hier niet om een officieel cijfer aangezien er geen nationale statistieken meer worden gemaakt over de gemeenteraadsverkiezingen, aldus La Libre Belgique. Toch zou het percentage correct zijn: men telde 7.069.693 kiezers op 7.601.197 ingeschrevenen.

Het cijfer verschilt van gewest tot gewest. Zo was de deelname aan de verkiezingen het grootst in Vlaanderen (94,3 procent) en het zwakst in Brussel (86,7 procent). Wallonië schommelt ergens tussenin met 91,1 procent. In de negentien Brusselse gemeenten en in dertien van de 262 Waalse gemeenten, waaronder Luik (13,1 procent), oversteeg het absenteïsme de 10 procent. In Vlaanderen waren de afwezigen het talrijkst in Antwerpen met 10,03 procent.