BRUSSEL - De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) betoogt dinsdag samen met een aantal andere verenigingen in Brussel voor een nieuwe en ,,meer bekwame'' Vlaamse minister van Leefmilieu. Volgens het tweehonderdtal jonge manifestanten voert de huidige milieuminister, Kris Peeters (CD&V), een beleid uit de oertijd.
De manifestanten vragen iemand ,,die echt werk maakt van een duurzaam en effectief milieubeleid''.

De actievoerders van JNM stappen samen met leden van onder meer Voor Moeder Aarde, ’t Uilekot, Chiro, Scouts en de Vlaamse Jeugdraad op van de Kunstberg tot aan het Boudewijngebouw van de Vlaamse Gemeenschap. De kleurrijke stoet deelt flyers uit met een vacature voor een nieuwe Vlaamse leefmilieuminister.

Aan het kabinet Peeters stellen de manifestanten later een symbolische sollicitatiecommissie samen, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende jongeren-, natuur- en milieuverenigingen. Zij zullen een symbolische Kris Peeters ontvangen als sollicitant en zijn cv beoordeelden. De minister krijgt een onvoldoende.

Met hun actie willen de jeugd-, natuur- en milieuverenigingen tonen dat ze niet gelukkig zijn met het milieubeleid van Peeters. ,,Wij houden het geen vijf jaar uit met hem'', aldus woordvoerder Liesbeth Janssens. ,,In het ene interview vindt hij de uitstap uit de kernenergie een stommiteit, in het andere maakt hij zich boos over de lastenverdeling in het Kyoto-akkoord en dan gilt hij dat windmolens een hype zijn. Ook zijn beleidsbrief getuigt van bijzonder weinig ecologische ambities.''

Volgens de organisaties moet de milieuminister onder meer geld vrijmaken voor milieuprojecten, maatregelen nemen die de biodiversiteit ten goede komen en de uitstap uit kernenergie realiseren.

Minister Peeters zou de actievoerders niet ontvangen op zijn kabinet. Hij stuurt morgen wel een kabinetsmedewerker naar het congres van JNM in Herentals. Die zal zijn beleid toelichten.