BRUSSEL - In reactie op recente uitlatingen van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt over een mogelijke hervorming van de technische autokeuringsstations, vraagt Federauto voorafgaand overleg. De vereniging van autohandelaars en -reparateurs is het er wel mee eens dat nieuwe denkpistes de verkeersveiligheid ten goede kunnen komen.
Vorige week trok Test-Aankoop met 25 wagens naar 25 keuringscentra. Aan elke wagen werden vijf ’standaard’-mankementen aangebracht, waardoor die alle 25 afgekeurd hadden moeten worden. Uiteindelijk kregen 20 wagens een groene kaart. Test-Aankoop pleitte voor een hervorming van de structuur van de autokeuringscentra.

Minister Landuyt volgde de consumentenorganisatie en opperde het idee om erkende garages attesten te laten uitreiken aan eigenaars van auto’s die regelmatig zijn onderhouden. Die zouden dan minder vaak naar de keuring moeten. Federauto, de Belgische Confederatie van de Autohandel en -Reparatie en van de Aanverwante Sectoren, betreurt ,,de totale afwezigheid van overleg'' tussen de betrokken sectoren door de minister en vraagt zich af hoe hij de voorgestelde maatregelen in de praktijk wil omzetten.

Over het voorstel om de keuringen meer te spreiden in de tijd, vreest Federauto dat een delicate situatie zou ontstaan, omdat de garages - die dan de attesten uitreiken - dan rechter en partij zou worden. Door zich te baseren op het aantal afgelegde kilometers, vreest de federatie bovendien dat fraude met de kilometerstand zou kunnen aangemoedigd worden.

Federauto is het wel eens om met de minister en de GOCA (de vereniging van autokeuringsinstellingen) denkpistes te onderzoeken ,,die toelaten aan de sector van de autohandel en -reparatie een grotere complementaire rol toe te bedelen naast de technische keuringsstations''. Dergelijk systeem kan enkele bijdragen tot een grotere verkeersveiligheid, benadrukt Federauto.