Raad van State bevestigt omzendbrief-Peeters
Leo Peeters Foto: hrb
BRUSSEL - De Raad van State heeft de annulatieberoepen tegen de zogenaamde ,,omzendbrief-Peeters'' verworpen. De Raad van State bevestigt daarmee dat de Vlaamse regering de taalregeling in de faciliteitengemeenten correct interpreteert en dat dus een Franstalige in die gemeenten niet automatisch in zijn moedertaal kan bediend worden.

De omzendbrief in kwestie stelt immers dat plaatselijke diensten in faciliteitengemeenten de bestuursdocumenten aan hun inwoners eerst in het Nederlands moeten sturen. Franstaligen die de tekst in hun taal willen ontvangen moeten hiervoor steeds opnieuw een verzoek indienen. Het was toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters die de brief eind 1997 uitvaardigde. De omzendbrief, die gevolgd werd door gelijkaardige regelingen voor het OCMW (de ,,omzendbrief Martens'') en Vlaamse overheid, lokte bij de Franstaligen fel protest uit.

De Raad van State verwerpt nu de annulatieberoepen tegen beide omzendbrieven en volgt daarmee de redenering van de Vlaamse Gemeenschap. Die vindt dat de faciliteiten niet automatisch, blijvend, worden verleend. Alleen wanneer een inwoner uit een rand- of taalgrensgemeente daar telkens uitdrukkelijk om verzoekt, wordt het Frans gebruikt.

Door haar arresten bevestigt de Raad van State dat dit de oorspronkelijke bedoeling was van de faciliteiten en dat de omzendbrieven Peeters en Martens terecht een einde hebben gemaakt aan de oude praktijk.

Peeters opgelucht

,,Het is een enorme voldoening dat ik, na zeven jaar herrie rond de omzendbrief, gelijk krijg van het hoogste rechtscollege'', zegt Leo Peeters in een interview dat morgen in deze krant verschijnt. ,,Ik heb alle juridische procedures over me heen gekregen, tot en met burgerlijke rechtbanken. Die hele zaak woog zwaar op mij.’’
Klik hier voor het volledig interview.

Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen verandert er op het terrein niets aan de bestaande situatie, aangezien de vorige en de huidige Vlaamse Regering consequent de omzendbrief-Peeters en de omzendbrief-Martens toepast.