WETTEREN/OOSTERZELE - De burgemeesters van Wetteren en Oosterzele willen dat minister Steve Stevaert het meerjarenplan van de Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen laat herzien. In het plan wordt de bouw van een fietsbrug over de E40 geschrapt. Als de herziening niet gebeurt beloven de burgemeesters harde acties.
'De fietsbrug is noodzakelijk omdat de zwevende rotonde boven de E40 in Wetteren helemaal geen plaats biedt voor voetgangers en fietsers. Om die reden moet de fietsbrug er komen. De aanvang van die werken werd ons door de minister per brief beloofd in 2002 maar nu blijkt die investering geschrapt te zijn' zegt burgemeester Marc Gybels (CD&V Wetteren). 'De brug kan er nu ten vroegste in 2006 komen. Daarmee gaan Wetteren en Oosterzele niet akkoord'.

Burgemeester Johan Van Durme (CD&V Oosterzele): 'Ik wens niet verantwoordelijk gesteld te worden voor de ongevallen die op die rotonde gaan gebeuren door de nalatigheid van het Vlaams Gewest.'