BRUSSEL _ Vlaams Minister-president Patrick Dewael (VLD) en Vlaams minister Steve Stevaert (SP.A) willen dat de verkiezingen voor het Vlaams en het federaal parlement opnieuw samenvallen. Dat schrijft vandaag de Gazet van Antwerpen.
De volgende federale verkiezingen moeten ten laatste in juni 2003 plaatsvinden, die van het Vlaamse parlement in juni 2004.

De twee excellenties vrezen onder meer voor een stoelendans tussen federaal en Vlaams niveau indien de verkiezingen niet zouden samenvallen.