BRUSSEL - De Europese Commissie zal woensdag een aantal maatregelen voorstellen die het voor vrouwen mogelijk moet maken om werk en privéleven beter te combineren. De Commissie zal onder meer voorstellen om het wettelijke moedersschapsverlof te verlengen van 14 tot 18 weken.

De Europese Commissie wil daarnaast de uitkeringen tijdens de moederschapsrust optrekken en een flexibelere regeling uitwerken voor het opnemen van die weken wettelijke afwezigheid.

Voorts wil de Commissie dat er meer plaatsen gecreëerd worden in de kinderopvang in Europa. In 2002 zijn de Europese landen overeengekomen om tegen 2010 te zorgen voor een opvangsgraad van 90 procent voor kinderen tussen 3 jaar en de leeftijd waarop ze schoolplichtig zijn, en van minstens 33 procent voor kinderen onder de drie jaar. Met minder dan twee jaar te gaan, is men nog ver van dat doel verwijderd.

Begin juli deed de Europese Commissie ook al voorstellen op het vlak van de strijd tegen discriminatie, gezondheidszorg en werk.

De voorstellen van de commissie op het vlak van moederschapsrust zullen waarschijnlijk tegenkanting krijgen uit de hoek van de Europese werkgevers. Die hadden eerder al laten weten dat ze geen voorstander zijn van de verlenging van de moederschapsrust.