Minister Inge Vervotte deelt mee dat de heer Bellens zich akkoord heeft verklaard met het bezoldigingspakket vervat in het voorstel van de raad van bestuur van Belgacom voor een eventuele nieuwe overeenkomst tussen de heer Bellens en Belgacom.
Zodra de heer Bellens en de Raad van Bestuur tot overeenkomst komen over het geheel van de contractuele voorwaarden van die overeenkomst, zal zij bij de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit indienen tot hernieuwing van het mandaat van de Heer Bellens.

Minister Inge Vervotte wenst de bevoegdheden van beide partijen te respecteren. Zij roept hen op tot een constructieve dialoog met het oog op het bereiken van dergelijke overeenkomst, en dringt erop aan dat ze zich zouden onthouden van verklaringen die deze onderhandelingen bemoeilijken, en die de belangen van de onderneming zouden kunnen schaden.