Een op de twee jongeren vindt een vrije opvoeding geen goede zaak. Volwassenen zijn nog strenger: liefst 67 procent van hen veroordeelt een vrijere opvoeding. Dat blijkt dinsdag uit een rondvraag van çava?, het nieuwe gratis tijdschrift van CM, bij 722 volwassenen en 1.052 jongeren.
De jongeren en volwassenen kregen telkens dezelfde vraag. De volwassenen werd gevraagd om te vergelijken met vroeger, terwijl de jongeren zich baseerden op het heden. Uit de resultaten blijkt dat wat jongeren over zichzelf denken en hoe volwassenen over hen denken duidelijk niet helemaal overeenkomt.

Niet zelfverzekerd

Zo voelt zowat de helft van de jongeren (48 procent) zich naar eigen zeggen goed in zijn vel. Dat is iets meer dan wat de volwassenen denken (43 procent). Toch maakt hen dat niet zelfverzekerd. Niet eens een op de drie jongeren (27 procent) noemt zichzelf zelfverzekerd, terwijl 44 procent van de ouderen dat wel denkt.

Iets meer dan de helft van de jongeren (52 procent) weet niet goed waar naartoe in het leven en ook 49 procent van de volwassenen voelt dat zo aan. Dit onzekere gevoel is het sterkst aanwezig bij universitairen, zo blijkt.

Jongeren kunnen niet meer schrijven

Voorts vindt 58 procent van de volwassenen dat door de opgang van sms-taal jongeren vandaag niet meer kunnen schrijven en ook 45 procent van de jongeren deelt die mening. Toch worden ook voordelen gezien in de nieuwe technologieën: 78 procent van de jongeren en 68 procent van de volwassenen vinden dat het gebruik van gsm, sms en e-mail jongeren dichter bij elkaar brengt.

Nog enkele opmerkelijke cijfers: een op de drie ondervraagde jongeren ziet het roken bij de jeugd toenemen, 46 procent van hen meent een afname te zien terwijl een op de drie volwassenen de indruk heeft dat de jeugd minder rookt en een even grote groep volwassenen een toename ziet van het aantal rokende jongeren.

Over het gebruik van drugs zijn jongeren en volwassenen het vrijwel eens: 48 procent van de jongeren en 56 procent van de volwassenen vinden dat drugs behoorlijk ingeburgerd zijn bij jongeren.

Meer dan de helft van de jongeren geeft bovendien toe ongezonde voeding boven het gezonde alternatief te kiezen. De volwassenen zien drie op de vier jongeren ongezonde kost eten.

Over condoomgebruik bij jongeren tot slot bestaan weinig cijfergegevens, maar uit de rondvraag blijkt dat 39 procent van de volwassenen vermoedt dat jongeren zonder condoom vrijen. Bij de jeugd zelf beweert liefst 52 procent onbeschermde seks te hebben. Opmerkelijk genoeg zijn het vooral universitair geschoolden die zonder bescherming vrijen.