Leterme geeft voorakkoorden toe
BRUSSEL - Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) geeft in het weekblad Humo toe dat zijn partij al in heel wat gemeenten voorakkoorden heeft gesloten met de VLD en SP.A om coalities te vormen na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober.
Leterme heeft zelf met (vooral) kopstukken van liberalen en socialisten afspraken gemaakt. Dat moet vermijden dat lokale afdelingen afspraken maken met het Vlaams Belang.

Leterme is naar eigen zeggen de laatste maanden vaak op de baan geweest om gemeentelijke coalitieakkoorden af te sluiten. Waar er zo'n akkoorden zijn, wil hij niet zeggen.

En het bestaan van die akkoorden betekent volgens Leterme niet dat de verkiezingsuitslag niet meer meetelt. ,,De verkiezingsuitslag bepaalt onder meer hoe de twee partners zich tot elkaar verhouden. Doe nu niet alsof ik iets onvoorstelbaar ongehoords vertel. Voorakkoorden zijn van alle tijden'', aldus Leterme.

Vlaams Belang

Leterme doet naar eigen zeggen zijn best om te vermijden dat het Vlaams Belang ergens zou toetreden tot een gemeentelijke meerderheid. ,,Ik heb al vaak gezegd dat ik niet zou kunnen functioneren in een partij die op gemeentelijk vlak samenwerkt met het Vlaams Belang: dat kan ik niet volhouden als ik zelf mijn verantwoordelijkheid ontloop. Ik gebruik mijn contacten en help die lokale mensen zo een leefbare constructie op poten te zetten'', zegt Leterme.

Een lokale afdeling die toch met het Vlaams Belang in zee gaat, is volgens Leterme geen CD&V-afdeling meer. ,,Het Vlaams Belang sluit mensen uit en zet ze tegen elkaar op'', aldus Leterme.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in