BRUSSEL - De Nederlandse Taalunie wil de huidige spellingsregels opnieuw bekijken en aanpassen. Daarbij zouden onder meer de uitzonderingen op de tussen-n verdwijnen.
Die uitzonderingsregel zegt dat er geen n komt als het eerste deel van de samenstelling een diernaam is en het tweede deel een plantkundige aanduiding is. Zoals paardebloem, kattekruid, duivekervel. Volgens de toekomstige regel schrijven we dan paardenbloem en kattenkruid.

Tegelijk zouden ook de Woordenlijst Nederlandse Taal, het bekende Groene Boekje, grondig uitgekamd worden. Het bevat nu immers heel wat fouten.

De nieuwe spelling werd negen jaar geleden gelanceerd, maar kende van bij de start heel wat tegenkanting. Veel mensen hadden het moeilijk met de regels, en vooral met de uitzonderingen. De Taalunie wil daarom een vereenvoudiging invoeren.

De nieuwe spellingregels zouden volgend jaar op 15 oktober van kracht worden.