TEMSE - Bij Sugro-Caritas, een distributiebedrijf voor snoepgoed, rookwaren en dranken, staan 45 jobs op de helling door een herstructurering. Dat is donderdag op een bijzondere ondernemingsraad meegedeeld. Het bedrijf wil de opslagplaatsen van Ruiselede, Brussel en Grace-Hollogne sluiten.

Sugro-Caritas is onderdeel van Lekkerland Benelux NV. Er werken 378 mensen, verspreid over de verschillende vestingen. De huidige bedrijfsstructuur is het resultaat van een recente fusie tussen snoephandel Sugro en het in rookwaren gespecialiseerde Caritas. Sugro-Caritas verdeelt zijn producten in meer dan 11.000 verkooppunten in België.

De geplande herstructurering ligt volgens de vakbonden in de lijn van de verwachtingen omdat zowel Sugro als Caritas een eigen distributienetwerk had en vooral de verkoop van rookwaren sterk is gedaald.

,,De directie heeft aangekondigd de activiteiten te willen concentreren in een kleiner aantal distributiecentra en maximum 45 banen te schrappen'', bevestigt Eddy Gerlo van ABVV Voeding. Het gaat om 17 arbeiders en 28 bedienden. ,,De ontslagen situeren zich in de depots in van Ruiselede, Brussel en Grace-Hollogne en zijn nog niet definitief.'' Volgens de vakbondsman kan het aantal ontslagen tot een minimum beperkt worden. ,,Alles draait rond de bereidheid van de mensen om zich te verplaatsen naar één van de andere centra'', aldus de vakbondssecretaris. ,,Er is alleszins nog geen paniek bij het personeel.'' De vakbonden wachten het businessplan af dat op 7 september tijdens een overleg met de directie wordt voorgelegd. Afhankelijk daarvan zal de strategie bepaald worden.