BRUSSEL _ In Washington staat een vliegtuig klaar om het Cubaanse jongetje Elian Gonzalez terug naar Cuba te vliegen. Dat is het gevolg van een beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof. De rechters verwierpen zonder verder commentaar de laatste poging van Elians anti-Castristische verwanten in Miami om de jongen niet te laten terugkeren. Daarmee naderde het einde van een zeven maanden oud drama, dat de regeringen in Washington en Havana in botsing heeft gebracht met de anti-communistische leiders van de Amerikaanse Cubanen.
De odyssee van Elian begon in november op Cuba, toen hij vijf was, bij zijn vader Juan Miguel Gonzalez woonde, en school liep in Cardenas, dichtbij het toeristenmekka Varadero waar zijn vader in een hotel werkte. Elians moeder, die gescheiden was van de vader, haalde hem weg van school zonder dat de vader dit wist. Ze nam het kind op 22 november mee voor de overtocht naar Florida, die door haar minnaar, een man met banden met anti-castristische mensensmokkelaars in Miami, was georganiseerd.

Het werd een tragedie: het bootje kapseisde en de moeder, haar minnaar en negen anderen kwamen om. Elian dobberde op een binnenband rond tot hij op 25 november door vissers werd opgepikt en naar Miami gebracht.

Daar werd het kind opgenomen door zijn grootoom Lazaro Gonzalez en zijn nicht Marisleysis, fervente anti-communisten die niet wilden dat Elian terugkeerde naar een land waar hij niet ,,in vrijheid'' zou worden opgevoed.

De vader, die vernam dat zijn verdwenen zoontje in Miami was, eiste op 27 november dat Elian naar hem zou terugkeren. Elians verwanten in Miami zetten gerechtelijke procedures in die zeven maanden hebben geduurd. Wel haalde de Amerikaanse overheid, in uitvoering van besluiten van de immigratiediensten en het gerecht, het jongetje op 22 april weg uit Miami. Ze bracht hem naar plaatsen bij Washington, waar hij werd verenigd met zijn uit Cuba overgevlogen vader, stiefmoeder, halfbroertje en enkele Cubaanse schoolvriendjes.