BRUSSEL - De bevoegde Senaatscommissie heeft vandaag unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd voor een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur in de schoolomgeving. Die beperking moet er komen bij de aanvang en het einde van de les.
Volgens het wetsvoorstel moet de schoolomgeving met duidelijk zichtbare verkeersborden worden afgebakend. Op die manier krijgt die zone een speciaal juridisch statuut.

De tekst moet nog voor het zomerreces door de Kamer worden aangenomen. Dan kan werk gemaakt worden van een nieuw verkeersbord. Tegen het schooljaar 2001-2002 moet de regeling van kracht zijn.