WASHINGTON - Het Amerikaanse Hooggerechtshof vindt dat de scouts homo's mogen uitsluiten als groepsleiders. Dat heeft het vandaag met een nipte meerderheid van vijf stemmen tegen vier geoordeeld. Daarmee stelt het Hof het Hooggerechtshof van de staat New Jersey in het ongelijk. Dat had eerder beslist dat het ontslag van een homofiele scoutsleider indruist tegen de anti-discriminatiewetgeving.
De Amerikaanse scoutsbeweging claimt het recht zelf te kunnen beslissen wie bij de beweging mag aansluiten. De verplichting om homo's te aanvaarden is volgens hen in strijd met het recht van vereniging en vrije meningsuiting, zoals dat gegarandeerd wordt door het First Amendment van de Amerikaanse grondwet.

De opperrechter William Rehnquist heeft die argumentatie in grote lijnen gevolgd. Hij merkt op dat het Hooggerechtshof zich niet heeft laten leiden "door zijn oordeel of de houding van de scouts tegen homo's goed of slecht is".

De scouts sluiten ook atheïsten en agnostici uit als groepsleiders. Ze baseren zich daarvoor op hetzelfde argument.