MACHELEN _ Als het de garantie krijgt dat het niet moet opdraaien voor de schadevergoeding en er kantoren kunnen worden ingeplant, is Machelen bereid in te gaan op de vraag van Vlaams minister Johan Sauwens om het kasteel van Beaulieu te onteigenen. De gemeenteraad nam gisterenavond daarom nog niet de princiepsbeslissing tot onteigening, maar beperkt zich voorlopig tot 'het samenstellen van een zo volledig mogelijk dossier
Het fraaie, doch vervallen 17de eeuws kasteel werd in 1980 door de Belgische staat gekocht en in 1991 overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap. De Vlaamse regering verleende in 1994 een erfpacht voor 50 jaar aan de NV Socotrel (inmiddels NV Beaulieu) maar van de verplichting tot restauratie kwam tot dusver niet in huis.

Een lokale werkgroep klaagde de afgelopen jaren herhaaldelijk aan dat het van kwaad naar erger ging met de toestand van het kasteel. Eind 1999 liet de Vlaamse regering het voor 1,5 miljoen frank (0,037 miljoen euro) wind- en waterdicht maken.

Eind vorig jaar was al duidelijk dat de Vlaamse regering via juridische weg de erfpachtovereenkomst wou verbreken. Begin juni van dit jaar verleende Sauwens Machelen machtiging om het kasteel te onteigenen.