De historische binnenstad van Brugge wordt weldra ingeschreven op de lijst van steden die behoren tot het werelderfgoed. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister Johan Sauwens vandaag laten weten. Het ,,Bureau van het Comité van het werelderfgoed'' van de Unesco heeft een positief advies uitgebracht.
De Vlaamse regering had eerder verzocht om Brugge op de lijst op te nemen. Het Bureau van het Unesco-comité sprak zich vandaag in Parijs in gunstige zin over het verzoek uit. Gevolg is dat Brugge een goede kans maakt om bij de volgende zitting van het Comité, eind november in het Australische Cairns, definitief geklasseerd te worden als werelderfgoed. Het Comité volgt doorgaans de aanbevelingen van het Bureau.

Het Bureau meent dat de inschrijving kan verantwoord worden op basis van drie criteria:

1. De historische stad Brugge weerspiegelt sinds lang de sterke uitwisseling van invloeden die zich manifesteren in de ontwikkeling van de architectuur in het algemeen, en in de baksteengotiek in het bijzonder.

2. Als architecturaal geheel brengt Brugge de mijlpalen in de handel en cultuur van het middeleeuwse Europa voortreffelijk tot uitdrukking.

3. De stad Brugge is tenslotte de bakermat geweest van de school van de Vlaamse Primitieven en een centrum van mecenaat en ontwikkeling van de middeleeuwse schilderkunst met kunstenaars als Jan Van Eyck en Hans Memling.

Twee jaar geleden plaatste het Comité van het Werelderfgoed al dertien Vlaamse begijnhoven op de wereldlijst van het cultureel erfgoed geplaatst. Vorig jaar gebeurde dat voor 24 Vlaamse belforten.