BRUSSEL - De regering wil dat de politiehervorming voor de gemeenten een budgettair neutrale operatie wordt. Dat heeft minister van binnenlandse zaken Antoine Duquesne (PRL) vandaag verklaard in de bevoegde kamercommissie.
Het gaat wel om de globale uitgaven van alle gemeenten voor hun politiediensten. Die uitgaven mogen na de politiehervorming niet hoger liggen. Het is echter wel mogelijk dat de ene gemeente meer en de andere minder zal moeten betalen. Sommige lokale besturen leveren nu vrijwel geen financiële inspanning en doen voor hun veiligheid vooral beroep op de - door de federale overheid betaalde - lokale rijkswachtbrigades. "Die gemeenten mogen niet beloond worden", verduidelijkte Duquesne.

Daarom wordt bij binnenlandse zaken momenteel gewerkt aan een evenwichtige verdeelsleutel die rekening houdt met de huidige inspanningen van de gemeenten. De goede leerlingen worden beloond, de andere niet. De eersten zullen dan meer rijkswachters overgeheveld krijgen naar het lokale niveau. Hoewel het volgens Duquesne om een zeer complexe oefening gaat, wil hij binnen enkele weken de klus geklaard hebben.

Duquesne reageerde ook op de kritiek van de gemeenten die CVP-fractieleider Marc Van Peel hem voorschotelde. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) klaagt immers vrijwel niet betrokken te worden bij de hele hervorming. De minister verzekerde dat er overleg komt met de burgemeesters.

Donderdag staat een onderhoud met de VVSG op het programma. Overleg was er ook al met de Vlaamse en Waalse minister van binnenlandse aangelegenheden Sauwens en Severin én met de Brusselse minister-president Simonet. "Zij hebben zich bereid verklaard samen te werken", luidde het.