TIELT _ De Tieltse stadsbeiaardier moet zich houden aan de door de stad Tielt opgelegde speeluren. Dat heeft de vrederechter van Tielt deze ochtend beslist. Per overtreding moet de beiaardier een dwangsom van 10.000 frank betalen. De tegenvordering van de beiaardier wegens smaad en eerroof verklaarde de vrederechter ongegrond.
Beiaardier Jozef Van Maele en restauranthouder Steven Callens zijn al enkele maanden in een bitsige discussie verwikkeld. De restauranthouder is het beu dat de beiaardier soms uren aan een stuk op de stadsbeiaard zit te tokkelen. Omdat de stad Tielt volgens hem niet genoeg deed om de beiaardier aan de vooropgestelde uren te houden, stelde Steven Callens een vordering in tegen de beiaardier wegens overmatige burenhinder. Hij eiste onder meer een schadevergoeding van 25.000 frank van de beiaardier en van de stad Tielt.

De Tieltse vrederechter stelde nu in zijn vonnis dat de beiaardier enkel op zaterdag van 14 tot 15 uur en op zon- en feestdagen van 13 uur tot 14 uur op de beiaard mag spelen. Voor speciale beiaardconcerten kan er een uitzondering worden gemaakt, maar dan enkel mits voorafgaande toestemming van de stad Tielt. Volgens de vrederechter