WENEN - "Het plan van de Europese Unie (EU) om het binnenlandse beleid van Oostenrijk te evalueren is een poging van België om Oostenrijk te provoceren." Dat zei de Oostenrijkse extreem-rechtse leider Jörg Haider (FPÖ) gisterenavond op de televisie, zo meldt het Oostenrijkse persbureau APA.
Vanmorgen drong Haider er in een gesprek met de Oostenrijkse openbare radio-omroep op aan dat de regering een referendum zou houden over de sancties die de EU tegen Oostenrijk getroffen heeft.

Het plan dat de 14 overige lidstaten dinsdag bekend maakten om een rapport op te stellen over het beleid van Wenen noemde hij daar "een tactisch spelletje". "Het mag de regering er niet van weerhouden om een volksraadpleging te houden", aldus Haider en hij voegde eraan toe dat "het EU-voorstel dient om Oostenrijk het referendum zo lang mogelijk te laten uitstellen."

De rechtsconservatieve regering van de OVP en FPO kwam nog niet naar buiten met een officiële stellingname over het plan van de 14 EU-partners.

De Europese lidstaten troffen de sancties tegen Oostenrijk op het ogenblik dat de FPO mee in de regering stapte. Portugal, dat op 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie overdraagt aan Frankrijk, stelde dindag een werkdocument voor om de Oostenrijkse crisis te bezweren. Een driekoppige commissie van wijzen, aangeduid door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, moet het binnenlandse politieke beleid van Wenen bestuderen en toetsen aan de democratische waarden van de Europese Unie.

Het betreft voornamelijk de rechten van vluchtelingen, etnische minderheden, immigranten en de evolutie van de extreem-rechtse FPO. Als de evaluatie positief blijkt, zullen de veertien overige lidstaten het isolement van Oostenrijk opnieuw bekijken.