BRUSSEL - Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne moet een dure mailing -gericht aan het personeel van politie, gerechtelijke politie en rijkswacht- overdoen. Dat schrijven Het Belang van Limburg en de Gazet Van Antwerpen.
In de brochure geeft de minister uitleg over het personeelsstatuut bij de hervormingen van de politiediensten. Duquesne maakte echter een fout in de uiteenzetting over de nieuwe structuur van de opsporingsdiensten.

Er zijn 40.000 exemplaren van de brochure in vier kleurendruk de deur uitgegaan. In de brochure staat dat de leden van de BOB en de analisten, op dit ogenblik opgenomen in het basiskader van de rijkswacht, worden ingeschakeld in het middenkader en dat ze dus ook het loon krijgen van het middenkader. Dat is precies waarvoor de vakbonden actie hebben gevoerd maar wat ze niet hebben verkregen.

De minister van Binnenlandse Zaken moet nu aan alle politiemensen via de korpsoversten een correctie sturen. Alle politiediensten kregen wel al een e-mail waarin de fout werd rechtgezet.