LONDEN - Dertien miljoen mensen, verspreid over de wereld, zijn in 1999 overleden aan infectieziekten als aids, malaria, aandoeningen aan de luchtwegen en diarree. De ongecontroleerde verspreiding van dergelijke ziekten leidt tot "stille rampen". Dat meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan in het "Wereld rampen rapport 2000", dat vandaag in Londen is voorgesteld.
Thema van het rapport is de groei van rampen op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het rapport spreekt van stille rampen, omdat het aantal mensen dat aan infectieziektes overlijdt, 160 maal hoger is dan het aantal mensen dat bij natuurrampen om het leven komt. Toch krijgen die laatste veel meer aandacht van media en geldgevers.

Regeringen doen te weinig aan het voorkomen van ziektes, aldus het rapport. Ziektes die onder controle waren, duiken weer op doordat voorzieningen voor de openbare gezondheidszorg in elkaar storten.

In Noord-Korea zijn het afgelopen jaar 40.000 nieuwe gevallen van tbc gerappporteerd. In Rusland is het aantal syfilis-infecties veertig maal hoger dan voor het uiteenvallen van de Sovjetunie, aldus enkele voorbeelden uit het rapport. Ieder uur overlijden er 300 mensen aan aids. Elk jaar gaan 2,6 miljoen mensen dood door malaria, voor het merendeel kinderen.

Het rapport pleit voor meer samenwerking met lokale gemeenschappen bij het bestrijden van ziektes. Daarin ligt volgens de opstellers de sleutel tot succes.