Vlaams Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten en Federaal Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Frank Vandenbroucke hebben beslist om een werkgroep op te richten om het Vlaamse beleid van herwaardering van de loopbaan in het onderwijs en het federale pensioenbeleid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Beide ministers onderschrijven de doelstellingen die vervat zitten in het ontwerp van (federale) programmawet, met name het bereiken van een voldoende hoge activiteitsgraad, zodat de pensioenen in de toekomst betaalbaar blijven en voor iedereen uitstapmogelijkheden tijdens de hele loopbaan mogelijk worden.

De ministers herhalen daarom ook het uitdrukkelijke engagement om met de syndicale organisaties te onderhandelen over de invoering van een "tijdskrediet", waardoor ambtenaren en het onderwijspersoneel tijdens hun hele loopbaan over aantrekkelijke en soepele uitstapmogelijkheden moeten beschikken. Dergelijk tijdskrediet is een essentieel onderdeel van het nieuwe beleid dat de regeringen willen voeren. De invoering van een tijdskrediet mag bovendien in de praktijk niet discriminerend zijn ten aanzien van vrouwen.

Bij de concrete uitwerking van het beleid moet er ook bijzondere aandacht zijn voor de betrokkenen die, gezien hun leeftijd, in de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe beleid zitten.

De ministers zijn van oordeel dat ook andere elementen aan bod moeten komen in een globaal gesprek over het einde van de loopbaan, zoals de mogelijkheid om deeltijds op pensioen te gaan vanaf een zekere leeftijd, maatregelen om de arbeidsbelasting te verminderen, het aanbieden van andere taken, enz. Ook daar moet het pensioenbeleid van de federale regering goed op afgestemd worden.