JAKARTA - Het aanhoudende sektarische geweld op de Molukken heeft tienduizenden mensen op de vlucht gedreven. Doodsbange dorpelingen zitten opeengepakt in inderhaast opgetrokken kampen, waar weinig of geen voorzieningen zijn.
De hulpverleningsorganisatie Artsen zonder Grenzen zei haar werkzaamheden te hebben opgeschort nadat medewerkers waren aangevallen. De organisatie deed een dringend beroep op de regering in Jakarta en op de strijdende partijen op de Molukken om toegang te verschaffen tot 81 vluchtelingenkampen in en in de omgeving van Ambon.

Daarnaast willen Artsen zonder Grenzen de garantie dat ze veilig tussen de verschillende wijken in de stad heen en weer kunnen rijden om de ziekenhuizen van de nodige medische bevoorrading te kunnen voorzien. Ambon is inmiddels feitelijk opgedeeld in moslim- en christelijke sectoren.

De noodtoestand die maandag door president Abdurrahman Wahid werd uitgeroepen heeft vooralsnog niet geresulteerd in beëindiging van het bloedige geweld tussen bendes fanatieke moslims en christenen. De avondklok die krachtens de noodtoestand werd ingesteld werd op vele plaatsen genegeerd.

In de Molukse hoofdstad Ambon heerst zowel onder de moslimbevolking als onder de christenen angst. Veel inwoners hebben hun toevlucht gezocht tot politiebureaus, scholen, moskeeën en kerken. De afgelopen week zijn in Ambon zeker 69 doden gevallen.

Wahid kondigde dinsdag aan dat de veiligheidstroepen de opdracht hebben de duizenden personen op te pakken die verantwoordelijk zijn voor de sektarische onrust. «Wij beschikken over een lijst met hun namen», zei Wahid. «Wij zullen duizenden oppakken», onder wie «de hooligans die optreden namens de islam», een kennelijke verwijzing naar het grote aantal moslims dat naar de Molukken is getrokken om daar te vechten.

Eveneens dinsdag werd bekendgemaakt dat een deel van de ruim 10.000 op de Molukken gestationeerde Indonesische troepen zal worden vervangen, omdat de betrokken militairen partij hebben gekozen in het conflict tussen de moslims en de christenen. Kerkelijke leiders van de christenen hadden eerder al gezegd dat sommige militairen duidelijk aan de kant van de moslims staan en niets doen om het geweld van de moslimbendes te beteugelen.

Sinds het geweld tussen moslims en christenen anderhalf jaar geleden in alle hevigheid losbarstte zijn al meer dan 3.000 doden gevallen. Vorige week kwamen volgens officiele cijfers ruim 100 mensen om toen moslimstrijders het christelijke dorp Duma op het eiland Halmahera aanvielen. Medewerkers van de plaatselijke kerk zeiden maandag dat in Duma 206 christenen zijn afgeslacht en zeker 520 gewonden zijn gevallen.